ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Κ.ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Κ.ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.-27806
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Κ.ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.-27805
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Κ.ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.-27802
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Κ.ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.-27800
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Κ.ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.-27799
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Κ.ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.-27798
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Κ.ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.-27797
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Κ.ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.-27796
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Κ.ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.-27795
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Κ.ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.-27793
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Κ.ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.-27792
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Κ.ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.-27790

Τηλέφωνο :
2551023792-2551032169
Διεύθυνση:
ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ , ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ , Ν.ΕΒΡΟΥ , ΕΛΛΑΔΑ , 68100

Κ.ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΑΕΒΕΗ εταιρία Κ.ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. αποτελεί μια από τις πιο μεγάλες , σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης και εμπορίας μετάλλων με ευρωπαϊκές προδιαγραφές .
Εδρεύει στην Αμφιτρίτη Αλεξανδρούπολης και πληροί όλους τους όρους για την εξασφάλιση της συμμετοχής της στη διαδικασία απόσυρσης οχημάτων .
Οι κύριες δραστηριότητες της εταιρίας είναι: Ανακύκλωση και εμπορία Σκραπ μετάλλων , Οχήματα τέλους κύκλου ζωής , Εμπορία έτοιμων προϊόντων , Ανταλλακτικά από διάλυση ΟΤΚΖ .
Η σημασία της ανακύκλωσης είναι τεράστια καθώς με τον τρόπο αυτό : Μειώνονται τα απορρίματα , Εξοικονομείται ενέργεια και φυσικοί πόροι , Μειώνεται η ρύπανση της ατμόσφαιρας και του εδάφους και πολλά άλλα οφέλη που επιδρούν στο βιοτικό, όσο και στον ψυχολογικό τομέα της ανθρώπινης καθημερινότητας.

Εμείς στην Κ.ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ξέρουμε από ανακύκλωση!!!!!!
ΤΗΛ.2551023792-2551032169-6944657446


TAGS: ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ , ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ , ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ


 

 

error: Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι προστατευμένο!