ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΕΣ ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΕΛΩΝΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΥ ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΥ ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

"ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΕΥΡΙΔΙΚΗ & ΣΙΑ ΟΕ"

Το εκτελωνιστικό γραφείο της  ΕΥΡΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ δραστηριοποιείται στο χώρο των εκτελωνισμών από το 1958. Βασικό αντικείμενο της είναι η παροχή υπηρεσιών και η διεκπεραίωση διαδικασιών εκτελωνισμού, με ειδίκευση στους εκτελωνισμούς οχημάτων,
αλλά και εκτελωνισμούς οποιασδήποτε κατηγορίας εμπορευμάτων.

Οι υπηρεσίες  που προσφέρει το εκτελωνιστικό γραφείο ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΕΥΡΙΔΙΚΗ & ΣΙΑ ΟΕ αφορούν την υλοποίηση διαδικασιών εκτελωνισμού σύμφωνα με τις εντολές των πελατών και συγκεκριμένα για τους εκτελωνισμούς οχημάτων η εταιρεία αναλαμβάνει, όλες τις κατηγορίες και ειδικές κατασκευές χωρίς εξαιρέσεις, τη διαχείριση εκτελωνισμών οχημάτων (δηλώσεις άφιξης, επιβατικά, αναπηρικά, πολυτεχνικά, τρίτεκνα, Δ.Χ ΤΑΧΙ, μετοικεσίες, διπλωματικά, φορτηγά, διασκευές – μετασκευές επαγγελματικών οχημάτων),  εισαγωγές και εξαγωγές εμπορευμάτων κάθε είδους και ανεξαρτήτως προέλευσηςσυμβουλευτική υποστήριξη και επεξήγηση στους πελάτες των νόμων και εγκυκλίων που κοινοποιούνται από το Υπουργείο Οικονομικών σε Τελωνειακά θέματα με σκοπό την ταχύτερη υλοποίηση της διαδικασίας. 
Το  εκτελωνιστικό γραφείο ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΕΥΡΙΔΙΚΗ & ΣΙΑ ΟΕ διαθέτει  την τεχνογνωσία την εμπειρία και τις υποδομές, ώστε  οι διαδικασίες εκτελωνισμού να υλοποιούνται άμεσα
και σύμφωνα με τις εντολές του πελάτη και την ισχύουσα νομοθεσία.
Διαθέτει προσωπικό άνω των 10 ατόμων με γνώσεις,  εμπειρία, πτυχιούχους εκτελωνιστές με ειδίκευση στο χώρο του αυτοκινήτου, πιστοποιημένους  χειριστές Η/Υ και δυνατότητα τεχνικής υποστήριξης των ηλεκτρονικών συστημάτων.

ΥΠ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΕΥΡΙΔΙΚΗ

"ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΕΥΡΙΔΙΚΗ & ΣΙΑ ΟΕ" - ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΡΙΑ
ΗΡΑΣ 12, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

2102828359
error: Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι προστατευμένο!