ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ - ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΘΡΑΥΣΗ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ

"ΕΑΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ"

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

Η ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΠΑΓΓΑΙΟΥ (ΕΑΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ) ιδρύθηκε το 1935 ως δευτεροβάθμια συνεταιριστική οργάνωση και από τότε μέχρι και σήμερα εδρεύει στην Ελευθερούπολη Καβάλας (1ο ΧΛΜ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ – ΣΕΡΡΩΝ) .
Οι πιο σοβαρές επενδύσεις που έχει πραγματοποιήσει η Ένωση , από την ίδρυση της μέχρι τώρα είναι : ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ : Από το 1996 η Ένωση διαθέτει ένα σύγχρονο εδαφολογικό και φυλλοδιαγνωστικό εργαστήριο , βάση ευρωπαϊκών προτύπων και προδιαγραφών , το οποίο , με τις συνεχείς αναλύσεις που πραγματοποιεί, είτε κατόπιν παραγγελίας των παραγωγών, είτε με πρωτοβουλία της ίδιας της Ένωσης, αποκομίζει όλα εκείνα τα απαραίτητα στοιχεία, με βάση τα οποία καθοδηγεί και εποπτεύει τους παραγωγούς , ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ : η Ένωση θέλοντας να βοηθήσει πιο αποτελεσματικά τους κτηνοτρόφους της περιφέρειας δημιούργησε το δικό της παρασκευαστήριο ζωοτροφών , όπου ο σύγχρονος εξοπλισμός, η συνεργασία με την τοπική Κτηνιατρική υπηρεσία, η υφιστάμενη τεχνογνωσία καθώς και οι ποιοτικά ελεγχόμενες πρώτες ύλες μπορούν και εγγυώνται στους κτηνοτρόφους το επιθυμητό αποτέλεσμα ,
ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ : Άλλη μία σοβαρή επένδυση της Ένωσης αποτελεί η υπερσύγχρονη καθετοποιημένη μονάδα , σε πανελλήνιο επίπεδο, που μπορεί να εγγυηθεί τόσο την έκθλιψη όσο και την τυποποίηση εξαιρετικής ποιότητας ελαιολάδου. Η δυνατότητα έκθλιψης φθάνει τους οκτώ τόνους ελαιόκαρπο την ώρα ενώ η δυνατότητα τυποποίησης ελαιολάδου τους έξι τόνους την ώρα. Αποτελεί αναμφίβολα ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των ελαιοκαλλιεργητών το οποίο μπορούν ανεπιφύλακτα να χρησιμοποιούν ,
ΘΡΑΥΣΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ : Ο σπαστήρας αμυγδάλων – φουντουκιών είναι ενταγμένος στην εξυπηρέτηση της Ομάδας παραγωγών καρπών με κέλυφος και τέλος ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ : Η Ένωση προχώρησε σε μια σειρά ενεργειών με σκοπό τη βελτίωση της υποδομής των τριών αποθηκευτικών κέντρων που διαθέτει (Χορτοκόπι, Παλαιοχώρι, Γεωργιανή) , έτσι ώστε να διαφυλαχθεί η ποιότητα των προσκομισθέντων δημητριακών από τους παραγωγούς καθώς επίσης και την μεγιστοποίηση της αξιοπιστίας των κρίσιμων μετρήσεων ζύγισης και υγρασίας του προϊόντος, έναντι των ανταγωνιστών.
Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με την πολιτική τιμών (ξηραντικά, αποθήκευτρα, τελική τιμή εκκαθάρισης) , καθιστούν βέβαιο το γεγονός ότι η Ένωση αποτελεί την καλύτερη επιλογή στα χέρια των παραγωγών με απώτερο σκοπό την ανάδειξη του τόπου .

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΓΙΑΪΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΥΠ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η δραστηριότητά της ΕΝΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΠΑΓΓΑΙΟΥ (ΕΑΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ) εκτείνεται σε όλη την επαρχία Παγγαίου και αποτελεί την δεύτερη συνεταιριστική οργάνωση του νομού, αριθμώντας σήμερα 35 πρωτοβάθμιους συνεταιρισμούς με 2.770 ενεργά μέλη.
Κύριος στόχος της είναι η υποβοήθηση και ενίσχυση του έργου των Αγροτικών Συνεταιρισμών μελών της και η διευκόλυνση των παραγωγών της περιφέρειάς της στην καλλιέργεια και την διάθεση των αγροτικών προϊόντων.
Η Ένωση προκειμένου να ανταποκριθεί στις νέες τάσεις της αγροτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέπτυξε και εφαρμόζει Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης για την ελαιοκαλλιέργεια με βάση τα πρότυπα Agro 2.1 & 2.2, και έχει πιστοποιηθεί εντός του έτους 2007.

"ΕΑΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ" - ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
1ο ΧΛΜ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΣΕΡΡΩΝ, ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

2592022052 2592023132 2592023601
error: Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι προστατευμένο!