ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
«ΜΠΟΓΡΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ»

ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ<br> «ΜΠΟΓΡΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ»-127384
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ<br> «ΜΠΟΓΡΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ»-127383
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ<br> «ΜΠΟΓΡΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ»-127382
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ<br> «ΜΠΟΓΡΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ»-127381
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ<br> «ΜΠΟΓΡΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ»-127380
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ<br> «ΜΠΟΓΡΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ»-127379
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ<br> «ΜΠΟΓΡΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ»-127378
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ<br> «ΜΠΟΓΡΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ»-127377
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ<br> «ΜΠΟΓΡΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ»-127376
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ<br> «ΜΠΟΓΡΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ»-127375
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ<br> «ΜΠΟΓΡΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ»-127374
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ<br> «ΜΠΟΓΡΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ»-127373

Τηλέφωνο :
2104200830 2104200803 2104200831
Fax:
2104200804
Διεύθυνση:
ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 2 & 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 17 , ΠΕΙΡΑΙΑΣ , ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ , ΕΛΛΑΔΑ , ΤΚ. 18543

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΛΟΓΙΣΤΕΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ  ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

"ΜΠΟΓΡΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ"

ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 2 & 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 17, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ. 18543
ΤΗΛ. 2104200830 - 2104200803 - 2104200831
ΦΑΞ. 2104200804
Site: www.tax-bograkos.gr
Email: logistirio@tax-bograkos.gr


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΕΣ – ΕΚΔΟΣΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΥ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΜΕΤΑΒΟΛΗ - ΔΙΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ Φ.Π.Α. – ΕΚΔΟΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ – ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΩΝ - ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΦΙΑ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ


ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΠΑΤΡΑ ΚΟΦΙΑΤΗ


error: Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι προστατευμένο!