ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΤΤΙΚΗΣ
«ΦΑΣΟΥΛΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ»

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΤΤΙΚΗΣ<br> «ΦΑΣΟΥΛΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ»-133858
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΤΤΙΚΗΣ<br> «ΦΑΣΟΥΛΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ»-133857
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΤΤΙΚΗΣ<br> «ΦΑΣΟΥΛΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ»-133856
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΤΤΙΚΗΣ<br> «ΦΑΣΟΥΛΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ»-133855
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΤΤΙΚΗΣ<br> «ΦΑΣΟΥΛΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ»-133853
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΤΤΙΚΗΣ<br> «ΦΑΣΟΥΛΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ»-133854
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΤΤΙΚΗΣ<br> «ΦΑΣΟΥΛΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ»-133852
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΤΤΙΚΗΣ<br> «ΦΑΣΟΥΛΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ»-133851
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΤΤΙΚΗΣ<br> «ΦΑΣΟΥΛΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ»-133850
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΤΤΙΚΗΣ<br> «ΦΑΣΟΥΛΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ»-133849
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΤΤΙΚΗΣ<br> «ΦΑΣΟΥΛΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ»-133847
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΤΤΙΚΗΣ<br> «ΦΑΣΟΥΛΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ»-133848

Τηλέφωνο :
2105314685
Διεύθυνση:
ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 42 , ΑΙΓΑΛΕΩ , ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ , ΕΛΛΑΔΑ , ΤΚ.12242

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΕΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ  ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΤΤΙΚΗΣ
"ΦΑΣΟΥΛΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ"

ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 42, ΑΙΓΑΛΕΩ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ. 12242
ΤΗΛ. 2105314685
Email: efifas@otenet.gr


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΜΕΤΑΒΟΛΗ - ΔΙΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ Φ.Π.Α. – ΕΚΔΟΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ – ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΩΝ - ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΦΙΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΕΣ – ΕΚΔΟΣΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΥ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ


ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΦΑΣΟΥΛΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ


error: Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι προστατευμένο!