ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΡΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ<br> ΤΡΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-135456
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ<br> ΤΡΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-135455
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ<br> ΤΡΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-135454
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ<br> ΤΡΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-135452
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ<br> ΤΡΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-135453
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ<br> ΤΡΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-135451
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ<br> ΤΡΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-135450
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ<br> ΤΡΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-135449
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ<br> ΤΡΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-135448
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ<br> ΤΡΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-135447
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ<br> ΤΡΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-135446
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ<br> ΤΡΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-135445

Τηλέφωνο :
2821042970 6977278157
Fax:
2821023296
Διεύθυνση:
ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 3 , ΧΑΝΙΑ , ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ , ΕΛΛΑΔΑ , ΤΚ.73134

ΛΟΓΙΣΤΕΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΡΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ


ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 3, ΧΑΝΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ, ΤΚ.73134
ΤΗΛ. 2821042970 - 6977278157
ΦΑΞ. 2821023296
Email. mtrakakis@otenet.gr


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΜΕΤΑΒΟΛΗ - ΔΙΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ Φ.Π.Α. – ΕΚΔΟΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ – ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΩΝ - ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΦΙΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΕΣ – ΕΚΔΟΣΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΥ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΤΡΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ


error: Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι προστατευμένο!