ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΕΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΕΝΦΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΑΚΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ – ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ – ΕΝΦΙΑ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 • ΔΗΛΩΣΕΙΣ Φ.Π.Α.
 • ΕΚΔΟΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ
 • ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ – ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
 • ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΩΝ – ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΦΙΑ
 • ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΕΣ – ΕΚΔΟΣΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΥ
 • ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ
 • ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
 • ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
 • ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
 • ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
 • ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 • ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 • ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΥΠ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΜΑΚΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΜΑΚΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΡΕΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 122, ΚΑΛΛΙΘΕΑ

2109596802 6972313508
error: Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι προστατευμένο!