ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Α & Θ ΜΠΟΛΟΤΑΚΗΣ ΟΕ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ<br> Α & Θ ΜΠΟΛΟΤΑΚΗΣ ΟΕ-135471
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ<br> Α & Θ ΜΠΟΛΟΤΑΚΗΣ ΟΕ-135470
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ<br> Α & Θ ΜΠΟΛΟΤΑΚΗΣ ΟΕ-135469
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ<br> Α & Θ ΜΠΟΛΟΤΑΚΗΣ ΟΕ-135468
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ<br> Α & Θ ΜΠΟΛΟΤΑΚΗΣ ΟΕ-135467
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ<br> Α & Θ ΜΠΟΛΟΤΑΚΗΣ ΟΕ-135466
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ<br> Α & Θ ΜΠΟΛΟΤΑΚΗΣ ΟΕ-135465
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ<br> Α & Θ ΜΠΟΛΟΤΑΚΗΣ ΟΕ-135464
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ<br> Α & Θ ΜΠΟΛΟΤΑΚΗΣ ΟΕ-135463
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ<br> Α & Θ ΜΠΟΛΟΤΑΚΗΣ ΟΕ-135461
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ<br> Α & Θ ΜΠΟΛΟΤΑΚΗΣ ΟΕ-135462
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ<br> Α & Θ ΜΠΟΛΟΤΑΚΗΣ ΟΕ-135460

Τηλέφωνο :
2109577499 6973880406
Fax:
2109577472
Διεύθυνση:
ΦΑΡΝΕΖΗ ΕΡΡΙΚΟΥ 5 , ΚΑΛΛΙΘΕΑ , ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ , ΤΚ.17675

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΕΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Α & Θ ΜΠΟΛΟΤΑΚΗΣ ΟΕ

ΦΑΡΝΕΖΗ ΕΡΡΙΚΟΥ 5, ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ.17675
ΤΗΛ. 2109577499 - 6973880406
ΦΑΞ. 2109577472
Email. secretary@atbaccounting.gr


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΜΕΤΑΒΟΛΗ - ΔΙΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ Φ.Π.Α. – ΕΚΔΟΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΕΣ – ΕΚΔΟΣΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΥ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ – ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΩΝ - ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΦΙΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΜΠΟΛΟΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣerror: Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι προστατευμένο!