ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <BR> ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-135324
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <BR> ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-135323
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <BR> ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-135321
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <BR> ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-135322
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <BR> ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-135320
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <BR> ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-135319
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <BR> ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-135318
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <BR> ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-135317
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <BR> ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-135316
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <BR> ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-135315
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <BR> ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-135314
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <BR> ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-135313

Τηλέφωνο :
2299023710 6979419890
Fax:
2299022649
Διεύθυνση:
ΕΡΜΟΥ 9 , ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ , ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ , ΕΛΛΑΔΑ , ΤΚ.19003

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΕΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΕΡΜΟΥ 9, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ.19003
ΤΗΛ. 2299023710 - 6979419890
ΦΑΞ. 2299022649
Email: bpapagia@gmail.com


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΜΕΤΑΒΟΛΗ - ΔΙΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ Φ.Π.Α. – ΕΚΔΟΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ – ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΩΝ - ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΦΙΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΕΣ – ΕΚΔΟΣΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΥ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ


error: Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι προστατευμένο!