ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ<br> ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-133844
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ<br> ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-133843
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ<br> ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-133842
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ<br> ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-133840
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ<br> ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-133841
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ<br> ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-133839
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ<br> ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-133838
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ<br> ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-133837
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ<br> ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-133836
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ<br> ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-133835
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ<br> ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-133834
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ<br> ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-133833

Τηλέφωνο :
2106815874 6977578011
Fax:
2106815874
Διεύθυνση:
ΙΩΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 3 , ΜΑΡΟΥΣΙ , ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ , ΕΛΛΑΔΑ , ΤΚ.15125

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΕΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΙΩΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 3, ΜΑΡΟΥΣΙ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ.15125
ΤΗΛ. 2106815874 - 6977578011
ΦΑΞ. 2106815874
E-mail: chrisbak1@hotmail.com


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΜΕΤΑΒΟΛΗ - ΔΙΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ Φ.Π.Α. – ΕΚΔΟΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ – ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΩΝ - ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΦΙΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΕΣ – ΕΚΔΟΣΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ


error: Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι προστατευμένο!