ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΟΥΡΝΙΕΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΟΥΡΝΙΕΣ ΧΑΝΙΩΝ <br> ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ-135436
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΟΥΡΝΙΕΣ ΧΑΝΙΩΝ <br> ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ-135437
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΟΥΡΝΙΕΣ ΧΑΝΙΩΝ <br> ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ-135434
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΟΥΡΝΙΕΣ ΧΑΝΙΩΝ <br> ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ-135435
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΟΥΡΝΙΕΣ ΧΑΝΙΩΝ <br> ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ-135433
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΟΥΡΝΙΕΣ ΧΑΝΙΩΝ <br> ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ-135432
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΟΥΡΝΙΕΣ ΧΑΝΙΩΝ <br> ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ-135431
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΟΥΡΝΙΕΣ ΧΑΝΙΩΝ <br> ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ-135430
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΟΥΡΝΙΕΣ ΧΑΝΙΩΝ <br> ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ-135429
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΟΥΡΝΙΕΣ ΧΑΝΙΩΝ <br> ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ-135428
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΟΥΡΝΙΕΣ ΧΑΝΙΩΝ <br> ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ-135427
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΟΥΡΝΙΕΣ ΧΑΝΙΩΝ <br> ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ-135426

Τηλέφωνο :
2821075664 6959834119
Fax:
2821070117
Διεύθυνση:
ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ 49 , ΜΟΥΡΝΙΕΣ , ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ , ΕΛΛΑΔΑ , ΤΚ.73300

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΟΥΡΝΙΕΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΥΡΝΙΕΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΛΟΓΙΣΤΕΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΜΟΥΡΝΙΕΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΟΥΡΝΙΕΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ 49, ΜΟΥΡΝΙΕΣ - ΧΑΝΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ, ΤΚ.73300
ΤΗΛ. 2821075664 - 6959834119
ΦΑΞ. 2821070117
Email. pantelis@chaniaconsulting.gr


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΜΕΤΑΒΟΛΗ - ΔΙΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ Φ.Π.Α. – ΕΚΔΟΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ – ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΩΝ - ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΦΙΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΕΣ – ΕΚΔΟΣΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΥ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ


error: Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι προστατευμένο!