ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
«ΤΣΙΩΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ»

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ<br> «ΤΣΙΩΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ»-133887
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ<br> «ΤΣΙΩΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ»-133885
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ<br> «ΤΣΙΩΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ»-133886
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ<br> «ΤΣΙΩΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ»-133884
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ<br> «ΤΣΙΩΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ»-133883
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ<br> «ΤΣΙΩΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ»-133882
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ<br> «ΤΣΙΩΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ»-133880
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ<br> «ΤΣΙΩΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ»-133881
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ<br> «ΤΣΙΩΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ»-133879
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ<br> «ΤΣΙΩΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ»-133877
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ<br> «ΤΣΙΩΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ»-133878
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ<br> «ΤΣΙΩΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ»-133876

Τηλέφωνο :
2295030930 6979940082
Διεύθυνση:
Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 6 , ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ ΩΡΩΠΟΣ , ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ , ΕΛΛΑΔΑ , ΤΚ. 19015

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΕΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

"ΤΣΙΩΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ"

Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 6, ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ,  ΩΡΩΠΟΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ. 19015
ΤΗΛ. 2295030930 - 6979940082
Email: tsiotasthanasis@hotmail.com


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΜΕΤΑΒΟΛΗ - ΔΙΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ Φ.Π.Α. – ΕΚΔΟΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ – ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΩΝ - ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΦΙΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΕΣ – ΕΚΔΟΣΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΥ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΤΣΙΩΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ


error: Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι προστατευμένο!