ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΜΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ<br> ΠΕΡΙΜΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-135649
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ<br> ΠΕΡΙΜΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-135650
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ<br> ΠΕΡΙΜΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-135648
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ<br> ΠΕΡΙΜΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-135647
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ<br> ΠΕΡΙΜΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-135646
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ<br> ΠΕΡΙΜΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-135645
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ<br> ΠΕΡΙΜΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-135644
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ<br> ΠΕΡΙΜΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-135643
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ<br> ΠΕΡΙΜΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-135642
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ<br> ΠΕΡΙΜΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-135641
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ<br> ΠΕΡΙΜΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-135640
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ<br> ΠΕΡΙΜΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-135639

Τηλέφωνο :
2105050891
Διεύθυνση:
ΑΓΙΑΣ ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ 76 , ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ , ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ , ΕΛΛΑΔΑ , ΤΚ.13231

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΕΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΜΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΓΙΑΣ ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ 76, ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ.13231
ΤΗΛ. 2105050891


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ – ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΩΝ - ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΦΙΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΕΣ – ΕΚΔΟΣΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΥ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΜΕΤΑΒΟΛΗ - ΔΙΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ Φ.Π.Α. – ΕΚΔΟΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΠΕΡΙΜΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣerror: Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι προστατευμένο!