ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΕΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Μ. ΚΑΝΑΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ
ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΕΣ – ΕΚΔΟΣΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΥ

  • ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
  • ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ – ΣΥΣΤΑΣΗ – ΜΕΤΑΒΟΛΗ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
  • ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΩΝ – ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΦΙΑ
  • ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ
  • ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
  • ΔΗΛΩΣΕΙΣ Φ.Π.Α. – ΕΚΔΟΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ
  • ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
  • ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ – ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΥΠ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΘΕΜΗΣ ΚΑΝΑΚΗΣ

Μ. ΚΑΝΑΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΡΧΕΛΑΟΥ 50, ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ

2102433581 6944226257
error: Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι προστατευμένο!