ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΕΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

"ΝΟΜΗ"

Κ. & Μ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Ο.Ε.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

  • ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
  • ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
  • ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΕΣ – ΕΚΔΟΣΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΥ
  • ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΩΝ – ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΦΙΑ
  • ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ – ΣΥΣΤΑΣΗ – ΜΕΤΑΒΟΛΗ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
  • ΔΗΛΩΣΕΙΣ Φ.Π.Α. – ΕΚΔΟΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ
  • ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
  • ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ – ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΥΠ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ

Κ. & Μ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Ο.Ε. - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΠΟΛΥΦΗΜΟΥ 3, ΖΩΓΡΑΦΟΥ

2107705139
error: Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι προστατευμένο!