ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
«ΛΟΥΚΑΚΗΣ Α. – ΜΑΡΝΕΛΛΟΥ Σ. & ΣΙΑ ΟΕ»

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ<br> «ΛΟΥΚΑΚΗΣ Α. – ΜΑΡΝΕΛΛΟΥ Σ. & ΣΙΑ ΟΕ»-131716
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ<br> «ΛΟΥΚΑΚΗΣ Α. – ΜΑΡΝΕΛΛΟΥ Σ. & ΣΙΑ ΟΕ»-131715
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ<br> «ΛΟΥΚΑΚΗΣ Α. – ΜΑΡΝΕΛΛΟΥ Σ. & ΣΙΑ ΟΕ»-131714
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ<br> «ΛΟΥΚΑΚΗΣ Α. – ΜΑΡΝΕΛΛΟΥ Σ. & ΣΙΑ ΟΕ»-131713
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ<br> «ΛΟΥΚΑΚΗΣ Α. – ΜΑΡΝΕΛΛΟΥ Σ. & ΣΙΑ ΟΕ»-131712
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ<br> «ΛΟΥΚΑΚΗΣ Α. – ΜΑΡΝΕΛΛΟΥ Σ. & ΣΙΑ ΟΕ»-131711
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ<br> «ΛΟΥΚΑΚΗΣ Α. – ΜΑΡΝΕΛΛΟΥ Σ. & ΣΙΑ ΟΕ»-131710
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ<br> «ΛΟΥΚΑΚΗΣ Α. – ΜΑΡΝΕΛΛΟΥ Σ. & ΣΙΑ ΟΕ»-131709
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ<br> «ΛΟΥΚΑΚΗΣ Α. – ΜΑΡΝΕΛΛΟΥ Σ. & ΣΙΑ ΟΕ»-131708
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ<br> «ΛΟΥΚΑΚΗΣ Α. – ΜΑΡΝΕΛΛΟΥ Σ. & ΣΙΑ ΟΕ»-131707
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ<br> «ΛΟΥΚΑΚΗΣ Α. – ΜΑΡΝΕΛΛΟΥ Σ. & ΣΙΑ ΟΕ»-131706
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ<br> «ΛΟΥΚΑΚΗΣ Α. – ΜΑΡΝΕΛΛΟΥ Σ. & ΣΙΑ ΟΕ»-131705

Τηλέφωνο :
2841023650 2841082411
Fax:
2841089131
Διεύθυνση:
ΡΟΥΣΣΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ 2 , ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ , ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ , ΕΛΛΑΔΑ , ΤΚ.72100

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΕΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ  ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

"ΛΟΥΚΑΚΗΣ Α. - ΜΑΡΝΕΛΛΟΥ Σ. & ΣΙΑ ΟΕ"

ΡΟΥΣΣΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ 2, ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ, ΤΚ. 72100
ΤΗΛ. 2841023650 - 2841082411
ΦΑΞ. 2841089131
Site: www.loumar.gr
Email: info@loumar.gr


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΜΕΤΑΒΟΛΗ - ΔΙΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ Φ.Π.Α. – ΕΚΔΟΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ – ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΩΝ - ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΦΙΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΕΣ – ΕΚΔΟΣΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΥ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: κος ΛΟΥΚΑΚΗΣ


error: Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι προστατευμένο!