ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
«ΠΛΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ»

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ<br> «ΠΛΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ»-131703
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ<br> «ΠΛΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ»-131702
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ<br> «ΠΛΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ»-131701
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ<br> «ΠΛΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ»-131700
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ<br> «ΠΛΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ»-131699
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ<br> «ΠΛΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ»-131698
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ<br> «ΠΛΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ»-131697
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ<br> «ΠΛΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ»-131696
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ<br> «ΠΛΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ»-131695
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ<br> «ΠΛΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ»-131694
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ<br> «ΠΛΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ»-131693
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ<br> «ΠΛΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ»-131692

Τηλέφωνο :
2299048632 6942695093
Διεύθυνση:
ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΥ 5 , ΚΑΛΥΒΙΑ - ΘΟΡΙΚΟΥ , ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ , ΕΛΛΑΔΑ , ΤΚ.19010

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΕΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

"ΠΛΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ"
ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΥ 5, ΚΑΛΥΒΙΑ  ΘΟΡΙΚΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ. 19010
ΤΗΛ. 2299048632 - 6942695093


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΜΕΤΑΒΟΛΗ - ΔΙΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ Φ.Π.Α. – ΕΚΔΟΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ – ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΩΝ - ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΦΙΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΕΣ – ΕΚΔΟΣΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΥ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΠΛΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


error: Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι προστατευμένο!