ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑ
«ΤΣΙΑΝΑΚΑ ΔΩΡΑ – ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑ <BR> «ΤΣΙΑΝΑΚΑ ΔΩΡΑ – ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»-63699
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑ <BR> «ΤΣΙΑΝΑΚΑ ΔΩΡΑ – ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»-63698
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑ <BR> «ΤΣΙΑΝΑΚΑ ΔΩΡΑ – ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»-63697

Τηλέφωνο :
2441027152 6945295385
Fax:
2441027152
Διεύθυνση:
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 16 , ΚΑΡΔΙΤΣΑ , ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ , ΕΛΛΑΔΑ , ΤΚ.43100

ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑ
"ΤΣΙΑΝΑΚΑ ΔΩΡΑ - ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ"
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ-ΓΡΑΦΕΙΟ-ΚΑΡΔΙΤΣΑ-ΤΣΙΑΝΑΚΑ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 16, ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΤΚ.43100
ΤΗΛ. / ΦΑΞ. 2441027152
ΚΙΝ. 6945295385
Site: www.taxtutor.gr
Site: www.symvoulosagroti.gr
Email: info@taxtutor.gr


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ Φ.Π.Α
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ Ο.Α.Ε.Δ.
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΧΡΕΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΕΝΑΡΞΗ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ - ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΕΚΔΟΣΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΥ - ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΑ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ


ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΤΣΙΑΝΑΚΑ ΔΩΡΑ & ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


error: Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι προστατευμένο!