ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΝΤΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ»

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΝΤΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ»-131664
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΝΤΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ»-131663
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΝΤΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ»-131662
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΝΤΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ»-131661
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΝΤΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ»-131660
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΝΤΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ»-131659
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΝΤΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ»-131658
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΝΤΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ»-131657
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΝΤΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ»-131656
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΝΤΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ»-131655
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΝΤΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ»-131654
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΝΤΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ»-131653

Τηλέφωνο :
2106020714
Διεύθυνση:
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 163 , ΚΟΡΩΠΙ , ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ , ΕΛΛΑΔΑ , ΤΚ. 19400

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΕΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

"ΝΤΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ"
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 163, ΚΟΡΩΠΙ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ. 19400
ΤΗΛ. 2106020714
Email: kova@otenet.gr


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΜΕΤΑΒΟΛΗ - ΔΙΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ Φ.Π.Α. – ΕΚΔΟΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ – ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΩΝ - ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΦΙΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΕΣ – ΕΚΔΟΣΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΥ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΝΤΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ


error: Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι προστατευμένο!