ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΓΑΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΚΑΚΑΡΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΩ»

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΓΑΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΚΑΚΑΡΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΩ»-131785
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΓΑΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΚΑΚΑΡΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΩ»-131784
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΓΑΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΚΑΚΑΡΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΩ»-131783
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΓΑΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΚΑΚΑΡΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΩ»-131782
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΓΑΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΚΑΚΑΡΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΩ»-131781
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΓΑΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΚΑΚΑΡΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΩ»-131780
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΓΑΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΚΑΚΑΡΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΩ»-131779
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΓΑΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΚΑΚΑΡΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΩ»-131778
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΓΑΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΚΑΚΑΡΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΩ»-131777
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΓΑΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΚΑΚΑΡΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΩ»-131776
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΓΑΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΚΑΚΑΡΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΩ»-131775
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΓΑΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΚΑΚΑΡΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΩ»-131774

Τηλέφωνο :
2296028858
Fax:
2296028858
Διεύθυνση:
ΒΥΖΑΝΤΟΣ 32 , ΜΕΓΑΡΑ , ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ , ΕΛΛΑΔΑ , ΤΚ.19100

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΓΑΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΜΕΓΑΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΓΑΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΓΑΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΕΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ  ΜΕΓΑΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΓΑΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

"ΚΑΚΑΡΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΩ"
ΒΥΖΑΝΤΟΣ 32, ΜΕΓΑΡΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ,  ΤΚ. 19100
ΤΗΛ. 2296028858 - 6932414008
ΦΑΞ. 2296028858
Email: kakarikou@otenet.gr


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΜΕΤΑΒΟΛΗ - ΔΙΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ Φ.Π.Α. – ΕΚΔΟΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ – ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΩΝ - ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΦΙΑ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΕΣ – ΕΚΔΟΣΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΥ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ


ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΚΑΚΑΡΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΩ


error: Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι προστατευμένο!