ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ»

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ<br> «ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ»-127398
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ<br> «ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ»-127397
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ<br> «ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ»-127396
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ<br> «ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ»-127395
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ<br> «ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ»-127394
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ<br> «ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ»-127393
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ<br> «ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ»-127392
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ<br> «ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ»-127391
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ<br> «ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ»-127390
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ<br> «ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ»-127388
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ<br> «ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ»-127389
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ<br> «ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ»-127387

Τηλέφωνο :
2310784962 6972084816
Fax:
2310784962
Διεύθυνση:
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 16 , ΝΕΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ , ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ , ΕΛΛΑΔΑ , ΤΚ.57008

ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΝΕΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΕΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΝΕΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΝΕΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

"ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ"

25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 16, ΝΕΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΚ. 57008
ΤΗΛ. 2310784962 - 6972084816
ΦΑΞ. 2310784962
Email: chrisprodromou2@gmail.com


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΜΕΤΑΒΟΛΗ - ΔΙΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ Φ.Π.Α. – ΕΚΔΟΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ – ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΩΝ - ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΦΙΑ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΕΣ – ΕΚΔΟΣΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΥ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ


error: Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι προστατευμένο!