ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΑΡΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
«ΝΤΟΥΛΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ»

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΑΡΗ ΑΤΤΙΚΗΣ<br> «ΝΤΟΥΛΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ»-127425
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΑΡΗ ΑΤΤΙΚΗΣ<br> «ΝΤΟΥΛΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ»-127424
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΑΡΗ ΑΤΤΙΚΗΣ<br> «ΝΤΟΥΛΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ»-127423
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΑΡΗ ΑΤΤΙΚΗΣ<br> «ΝΤΟΥΛΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ»-127422
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΑΡΗ ΑΤΤΙΚΗΣ<br> «ΝΤΟΥΛΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ»-127421
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΑΡΗ ΑΤΤΙΚΗΣ<br> «ΝΤΟΥΛΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ»-127420
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΑΡΗ ΑΤΤΙΚΗΣ<br> «ΝΤΟΥΛΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ»-127419
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΑΡΗ ΑΤΤΙΚΗΣ<br> «ΝΤΟΥΛΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ»-127418
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΑΡΗ ΑΤΤΙΚΗΣ<br> «ΝΤΟΥΛΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ»-127417
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΑΡΗ ΑΤΤΙΚΗΣ<br> «ΝΤΟΥΛΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ»-127416
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΑΡΗ ΑΤΤΙΚΗΣ<br> «ΝΤΟΥΛΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ»-127415
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΑΡΗ ΑΤΤΙΚΗΣ<br> «ΝΤΟΥΛΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ»-127414

Τηλέφωνο :
2109653881
Διεύθυνση:
ΔΗΜΗΤΡΑΣ 6 & ΗΦΑΙΣΤΟΥ , ΒΑΡΗ , ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ , ΕΛΛΑΔΑ , ΤΚ. 16672

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΒΑΡΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΑΡΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΕΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ  ΒΑΡΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΒΑΡΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

"ΝΤΟΥΛΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ"

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 6 & ΗΦΑΙΣΤΟΥ, ΒΑΡΗ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ. 16672
ΤΗΛ. 2109653881
Email: ntouladsgiannis87@gmail.com


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΕΣ – ΕΚΔΟΣΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΥ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΜΕΤΑΒΟΛΗ - ΔΙΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ Φ.Π.Α. – ΕΚΔΟΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ – ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΩΝ - ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΦΙΑ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΝΤΟΥΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ


error: Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι προστατευμένο!