ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΑ ΓΛΥΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΗΠΕΙΡΟΣ «ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ»
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΑ ΓΛΥΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΗΠΕΙΡΟΣ «ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ» <br>ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ-95226
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΑ ΓΛΥΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΗΠΕΙΡΟΣ «ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ» <br>ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ-95224
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΑ ΓΛΥΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΗΠΕΙΡΟΣ «ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ» <br>ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ-95223
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΑ ΓΛΥΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΗΠΕΙΡΟΣ «ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ» <br>ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ-95222
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΑ ΓΛΥΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΗΠΕΙΡΟΣ «ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ» <br>ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ-95221
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΑ ΓΛΥΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΗΠΕΙΡΟΣ «ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ» <br>ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ-55972
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΑ ΓΛΥΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΗΠΕΙΡΟΣ «ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ» <br>ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ-55966
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΑ ΓΛΥΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΗΠΕΙΡΟΣ «ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ» <br>ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ-55964
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΑ ΓΛΥΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΗΠΕΙΡΟΣ «ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ» <br>ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ-55963
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΑ ΓΛΥΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΗΠΕΙΡΟΣ «ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ» <br>ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ-55962
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΑ ΓΛΥΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΗΠΕΙΡΟΣ «ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ» <br>ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ-55961
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΑ ΓΛΥΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΗΠΕΙΡΟΣ «ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ» <br>ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ-55957
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΑ ΓΛΥΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΗΠΕΙΡΟΣ «ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ» <br>ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ-41672
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΑ ΓΛΥΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΗΠΕΙΡΟΣ «ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ» <br>ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ-41671
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΑ ΓΛΥΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΗΠΕΙΡΟΣ «ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ» <br>ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ-41670
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΑ ΓΛΥΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΗΠΕΙΡΟΣ «ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ» <br>ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ-41669
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΑ ΓΛΥΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΗΠΕΙΡΟΣ «ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ» <br>ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ-41668
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΑ ΓΛΥΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΗΠΕΙΡΟΣ «ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ» <br>ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ-41667
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΑ ΓΛΥΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΗΠΕΙΡΟΣ «ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ» <br>ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ-41666
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΑ ΓΛΥΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΗΠΕΙΡΟΣ «ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ» <br>ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ-41665
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΑ ΓΛΥΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΗΠΕΙΡΟΣ «ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ» <br>ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ-41664
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΑ ΓΛΥΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΗΠΕΙΡΟΣ «ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ» <br>ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ-41663
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΑ ΓΛΥΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΗΠΕΙΡΟΣ «ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ» <br>ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ-41662
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΑ ΓΛΥΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΗΠΕΙΡΟΣ «ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ» <br>ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ-41661
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΑ ΓΛΥΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΗΠΕΙΡΟΣ «ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ» <br>ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ-41660
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΑ ΓΛΥΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΗΠΕΙΡΟΣ «ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ» <br>ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ-41659
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΑ ΓΛΥΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΗΠΕΙΡΟΣ «ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ» <br>ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ-41658
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΑ ΓΛΥΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΗΠΕΙΡΟΣ «ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ» <br>ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ-41657

Τηλέφωνο :
2651026415-6940419766
Fax:
2651026415
Διεύθυνση:
ΒΙΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ , ΙΩΑΝΝΙΝΑ , ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ , ΕΛΛΑΔΑ , ΤΚ.45221

ΓΛΥΚΑ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΗΠΕΙΡΟΣ
"ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ"
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Η εταιρεία του κ. Κων/νου Τριανταφύλλου, "ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ" , βρίσκεται στην Βιομηχανική Περιοχή Ιωαννίνων, ιδρύθηκε και λειτουργεί από το 1920 και δραστηριοποιείται στην παρασκευή όλων των ειδών γλυκών κουταλιού, παραδοσιακών
Γιαννιώτικων γλυκών και πρώτων υλών ζαχαροπλαστικής.
Οι κτιριακές μας εγκαταστάσεις είναι σύγχρονες, με τελευταίου τύπου μηχανολογικό εξοπλισμό, ενώ τα παραγόμενα γλυκά μας, συνδυάζουν τον παραδοσιακό τρόπο παρασκευής με τη σύγχρονη βιομηχανική τεχνολογία, προσφέροντας υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά.
Όλα μας τα προϊόντα διαθέτουν πιστοποιητικά χημικών αναλύσεων για την εγγύηση των καταναλωτών. Το εργοστάσιο διαθέτει μεγάλο πελατολόγιο το οποίο επεκτείνεται πανελλαδικά και προμηθεύει τα προϊόντα του μέσω
πρακτορείων μεταφορών σε πολλές περιοχές της Ελλάδας.
Όλα τα χρόνια λειτουργίας μας, βασικός μας στόχος είναι να διατηρήσουμε αναλλοίωτη την ποιότητα των προϊόντων μας, να παρέχουμε σωστή και ταχύτατη εξυπηρέτηση στους πελάτες μας και να επεκτείνουμε συνεχώς την ακτίνα διάθεσης των προϊόντων μας, με σκοπό όλη η Ελλάδα να απολαμβάνει το "ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ".


ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2651026415 - 6940419766
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ


error: Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι προστατευμένο!