ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ – ΠΑΝΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
“ΚΕΝΤΡΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ”

ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ – ΠΑΝΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ <BR>“ΚΕΝΤΡΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ”-101273
ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ – ΠΑΝΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ <BR>“ΚΕΝΤΡΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ”-101272
ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ – ΠΑΝΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ <BR>“ΚΕΝΤΡΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ”-101271
ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ – ΠΑΝΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ <BR>“ΚΕΝΤΡΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ”-101270
ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ – ΠΑΝΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ <BR>“ΚΕΝΤΡΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ”-101269
ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ – ΠΑΝΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ <BR>“ΚΕΝΤΡΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ”-101268
ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ – ΠΑΝΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ <BR>“ΚΕΝΤΡΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ”-101267
ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ – ΠΑΝΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ <BR>“ΚΕΝΤΡΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ”-101266
ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ – ΠΑΝΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ <BR>“ΚΕΝΤΡΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ”-101265
ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ – ΠΑΝΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ <BR>“ΚΕΝΤΡΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ”-101264
ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ – ΠΑΝΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ <BR>“ΚΕΝΤΡΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ”-101263
ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ – ΠΑΝΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ <BR>“ΚΕΝΤΡΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ”-101262

Τηλέφωνο :
2661049491 6974655655
Διεύθυνση:
ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ 13 , ΚΕΡΚΥΡΑ , ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ , ΤΚ.49100

ΙΑΤΡΟΙ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑ
ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑ
ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ
"ΚΕΝΤΡΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ"

ΠΑΝΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Στην πυρηνική ιατρική χρησιμοποιούνται ραδιοφάρμακα, τα οποία χορηγούνται σε εξε­ταζομένους - ασθενείς για την απεικόνιση της μορφολογίας και λειτουργίας οργάνων. Στο ευρύτερο κοινό οι εξετάσεις πυρηνικής ιατρικής είναι γνωστές ως «σπινθηρογρα­φήματα». Θεραπευτικά ραδιοφάρμακα χο­ρηγούνται κυρίως για την αντιμετώπιση νε­οπλασιών (π.χ. καρκίνος του θυρεοειδούς) και για παρηγορικές θεραπείες.
Το ραδιοφάρμακο, αφού εισέλθει στο σώμα, κατευθύνεται και συγκεντρώνεται στην υπό εξέταση περιοχή εκπέμποντας ακτινοβολία, η οποία και ανιχνεύεται από κατάλληλα συ­στήματα, όπως γ camera, SPECT/CT, PET/CT.
Τα συστήματα αυτά έχουν τη δυνατότητα να συλλέγουν την εκπεμπόμενη ακτινοβολία από το σώμα του ασθενούς και να παράγουν την εικόνα της υπό εξέτασης περιοχής. Ανάλο­γα με το είδος της εξέτασης και την πάθη­ση, στην εικόνα παρατηρούνται περιοχές με διαφοροποιημένη συγκέντρωση του ραδιο­φαρμάκου. Οι εικόνες αυτές αξιολογούνται από τον Πυρηνικό Ιατρό.
Η απεικόνιση στην πυρηνική ιατρική δίνει σημαντικές πληροφορίες για την λειτουρ­γία του οργάνου και λιγότερες πληροφορί­ες.......Δείτε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ 


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΠΑΝΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ


error: Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι προστατευμένο!