ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΓΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ ΑΡΓΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΑΡΓΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΡΓΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΝΤΟΚΟΥ - ΣΕΛΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΟ – ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

  • ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΜΕΤΟΧΩΝ
  • ΣΥΜΦΩΝΑ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ, ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ
  • ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ, ΛΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
  • ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ (ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ, ΓΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ, ΔΩΡΕΕΣ, ΔΙΑΝΟΜΕΣ, ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ, ΚΑΘΕΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ)
  • ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ
  • ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ,  ΕΝΟΡΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
  • ΔΙΑΘΗΚΕΣ, ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
  • ΕΞΑΛΕΙΨΗΣ ΥΠΟΘΗΚΗΣ, ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ, ΛΥΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ
  • ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΑΕ ΚΑΙ ΕΠΕ)

ΥΠ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΝΤΟΚΟΥ - ΣΕΛΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΝΤΟΚΟΥ - ΣΕΛΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΣΤΑΜΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 3, ΑΡΓΟΣ

2751068117
error: Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι προστατευμένο!