ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ ΚΥΘΗΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΘΗΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΚΥΘΗΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΥΘΗΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΑΣ ΚΥΘΗΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΚΥΘΗΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΤΕΛΛΙΟΥ - ΜΙΡΤΣΕΣΚΙ ΑΚΡΙΒΗ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΟ – ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΑΣ – ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ

  • ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ (ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ, ΓΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ, ΔΩΡΕΕΣ, ΔΙΑΝΟΜΕΣ, ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ, ΚΑΘΕΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ)
  • ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ
  • ΣΥΜΦΩΝΑ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ, ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ
  • ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ,  ΕΝΟΡΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
  • ΕΞΑΛΕΙΨΗΣ ΥΠΟΘΗΚΗΣ, ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ, ΛΥΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ
  • ΔΙΑΘΗΚΕΣ, ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
  • ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΜΕΤΟΧΩΝ
  • ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ, ΛΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
  • ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΓΙΑ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ

ΥΠ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΣΤΕΛΛΙΟΥ - ΜΙΡΤΣΕΣΚΙ ΑΚΡΙΒΗ

ΣΤΕΛΛΙΟΥ - ΜΙΡΤΣΕΣΚΙ ΑΚΡΙΒΗ - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΧΩΡΑ, ΚΥΘΗΡΑ

2736031290 6979368443
error: Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι προστατευμένο!