ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΟ – ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

 • ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ (ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ, ΓΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ, ΔΩΡΕΕΣ, ΔΙΑΝΟΜΕΣ, ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ, ΚΑΘΕΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ)
 • ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ
 • ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ, ΛΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
 • ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΜΕΤΟΧΩΝ
 • ΣΥΜΦΩΝΑ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ, ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ
 • ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ,  ΕΝΟΡΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
 • ΔΙΑΘΗΚΕΣ, ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
 • ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 • ΕΞΑΛΕΙΨΗΣ ΥΠΟΘΗΚΗΣ, ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ, ΛΥΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΑΕ ΚΑΙ ΕΠΕ)

ΥΠ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΧΕΙ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΤΩΝ:

 • ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΜΑΝΘΟΥΛΗ
 • ΦΩΤΙΟΥ ΠΟΛΥΖΟΠΟΥΛΟΥ
 • ΞΑΝΘΟΥΛΑΣ ΓΕΜΕΝΕΤΖΗ – ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΟΥ

ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΑΡΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΑ 12. ΚΟΜΟΤΗΝΗ

2531081510 2531037007 2531022962 6986318890
error: Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι προστατευμένο!