ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΡΑΧΝΟΥ - ΤΣΑΛΠΑΤΟΥΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΟ – ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

  • ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ (ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ, ΓΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ, ΔΩΡΕΕΣ, ΔΙΑΝΟΜΕΣ, ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ, ΚΑΘΕΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ)
  • ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ
  • ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ,  ΕΝΟΡΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
  • ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΜΕΤΟΧΩΝ
  • ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ, ΛΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
  • ΔΙΑΘΗΚΕΣ, ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
  • ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
  • ΕΞΑΛΕΙΨΗΣ ΥΠΟΘΗΚΗΣ, ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ, ΛΥΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ
  • ΣΥΜΦΩΝΑ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ, ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΑΕ ΚΑΙ ΕΠΕ)

ΥΠ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΒΡΑΧΝΟΥ - ΤΣΑΛΠΑΤΟΥΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΧΕΙ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΡΑΪΣΗ

ΒΡΑΧΝΟΥ - ΤΣΑΛΠΑΤΟΥΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 70, ΠΕΙΡΑΙΑΣ

2104171731
error: Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι προστατευμένο!