ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΤΑΜΠΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΟ – ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ – ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΑΣ
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  • ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ (ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ, ΓΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ, ΔΩΡΕΕΣ, ΔΙΑΝΟΜΕΣ, ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ, ΚΑΘΕΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ)
  • ΕΞΑΛΕΙΨΗΣ ΥΠΟΘΗΚΗΣ, ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ, ΛΥΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ
  • ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ,  ΕΝΟΡΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
  • ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΜΕΤΟΧΩΝ
  • ΣΥΜΦΩΝΑ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ, ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ
  • ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ
  • ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ, ΛΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
  • ΔΙΑΘΗΚΕΣ, ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
  • ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
  • ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

 

ΥΠ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΤΑΜΠΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΑΜΠΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΠΑΡΟΔΟΣ ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ ΖΕΡΒΑ, ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟ

2683031325
error: Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι προστατευμένο!