ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΦΕΡΕΝΙΚΗ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΟ – ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

  • ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ (ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ, ΓΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ, ΔΩΡΕΕΣ, ΔΙΑΝΟΜΕΣ, ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ, ΚΑΘΕΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ)
  • ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ
  • ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ, ΛΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
  • ΔΙΑΘΗΚΕΣ, ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
  • ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
  • ΕΞΑΛΕΙΨΗΣ ΥΠΟΘΗΚΗΣ, ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ, ΛΥΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ
  • ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΜΕΤΟΧΩΝ
  • ΣΥΜΦΩΝΑ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ, ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ
  • ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ,  ΕΝΟΡΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
ΥΠ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΦΕΡΕΝΙΚΗ

ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΦΕΡΕΝΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ 103 - 105 & ΒΛΑΣΤΟΥ ΣΗΦΗ 9, ΡΕΘΥΜΝΟ

2831058330
error: Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι προστατευμένο!