ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

"ΜΕΛΛΙΟΥ - ΜΟΥΖΑΚΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ "

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΟ – ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

 • ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ, ΛΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
 • ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΑΘΗΚΕΣ, ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
 • ΕΞΑΛΕΙΨΗΣ ΥΠΟΘΗΚΗΣ, ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ, ΛΥΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ
 • ΘΕΩΡΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
 • ΣΥΝΤΑΞΗ & ΦΥΛΑΞΗ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ
 • ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 • ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
 • ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ
 • ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ
 • ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ,  ΕΝΟΡΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
 • ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΜΕΤΟΧΩΝ
 • ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ (ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ, ΓΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ, ΔΩΡΕΕΣ, ΔΙΑΝΟΜΕΣ, ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ, ΚΑΘΕΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ)
 • ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΥΠ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΜΕΛΛΙΟΥ - ΜΟΥΖΑΚΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

KAΘΕ ΜEΡΑ 09:00 – 14:00 & 18:00 – 21:00 ΕΚΤΟΣ  ΤΡΙΤΗΣ – ΠΕΜΠΤΗΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑ

ΕΧΕΙ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ: ΚΟΥΛΟΥΡΙΔΑ  – ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ

ΜΕΛΛΙΟΥ - ΜΟΥΖΑΚΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΓΑΡΙΒΑΛΔΗ 74 (1ος ΟΡΟΦΟΣ), ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

2431022803
error: Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι προστατευμένο!