ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΟΥΡΤΖΗ ΜΑΚΡΙΝΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΟ – ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

  • ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ (ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ, ΓΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ, ΔΩΡΕΕΣ, ΔΙΑΝΟΜΕΣ, ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ, ΚΑΘΕΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ)
  • ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ
  • ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ, ΛΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
  • ΕΞΑΛΕΙΨΗΣ ΥΠΟΘΗΚΗΣ, ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ, ΛΥΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ
  • ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ,  ΕΝΟΡΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
  • ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΜΕΤΟΧΩΝ
  • ΣΥΜΦΩΝΑ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ, ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ
  • ΔΙΑΘΗΚΕΣ, ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
  • ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΥΠ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΜΟΥΡΤΖΗ ΜΑΚΡΙΝΑ

ΜΟΥΡΤΖΗ ΜΑΚΡΙΝΑ - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΤΣΑΜΑΔΟΥ 17, ΠΕΙΡΑΙΑΣ

2104176716 2104179837
error: Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι προστατευμένο!