ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ

"ΚΟΝΤΟΝΙΚΑ ΘΕΟΔΩΡΑ"

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΟ – ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

 • ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ –  ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
 • ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ – ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ
 • ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ, ΛΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
 • ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 • ΕΞΑΛΕΙΨΗΣ ΥΠΟΘΗΚΗΣ, ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ, ΛΥΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ
 • ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ,  ΕΝΟΡΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
 • ΔΙΑΘΗΚΕΣ, ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
 • ΣΥΜΦΩΝΑ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ, ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ
 • ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ (ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ, ΓΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ, ΔΩΡΕΕΣ, ΔΙΑΝΟΜΕΣ, ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ, ΚΑΘΕΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ)
 • ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ
 • ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΜΕΤΟΧΩΝ
 • ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΜΕΣΩ E-MAIL

 

ΥΠ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΚΟΝΤΟΝΙΚΑ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΧΕΙ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ  κου “ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΥ”.

"ΚΟΝΤΟΝΙΚΑ ΘΕΟΔΩΡΑ" - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ

2642022740 6945189662
error: Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι προστατευμένο!