ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΒΑΛΑ “ΛΑΖΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ”

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΒΑΛΑ “ΛΑΖΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ”-89979
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΒΑΛΑ “ΛΑΖΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ”-89978
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΒΑΛΑ “ΛΑΖΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ”-89977
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΒΑΛΑ “ΛΑΖΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ”-89975
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΒΑΛΑ “ΛΑΖΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ”-89974
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΒΑΛΑ “ΛΑΖΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ”-89973
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΒΑΛΑ “ΛΑΖΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ”-89972
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΒΑΛΑ “ΛΑΖΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ”-89971
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΒΑΛΑ “ΛΑΖΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ”-89970
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΒΑΛΑ “ΛΑΖΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ”-89969
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΒΑΛΑ “ΛΑΖΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ”-89968
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΒΑΛΑ “ΛΑΖΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ”-89967

Τηλέφωνο :
2510223511
Fax:
2510832825
Διεύθυνση:
ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 8 , ΚΑΒΑΛΑ , ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ , ΕΛΛΑΔΑ , ΤΚ.65302

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ  ΚΑΒΑΛΑ

"ΛΑΖΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ"

ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 8, ΚΑΒΑΛΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΤΚ.65302
ΤΗΛ. 2510223511
ΦΑΞ. 2510832825
Email: elazidou@hol.gr


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΟ - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ
ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ - ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ
ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ - ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ
ΓΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ  - ΔΩΡΕΕΣ - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΔΙΑΘΗΚΕΣ - ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ  ΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΑΕ & ΕΠΕ)


ΕΧΕΙ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ
1. ΤΟΥ κ. ΛΑΖΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
2. ΤΟΥ κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΥΡΡΟΥ
3. ΤΟΥ κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΕΙΛΑ
4. ΤΟΥ κ. Β. ΜΠΑΛΙΟΠΟΥΛΟΥ


ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΛΑΖΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ


error: Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι προστατευμένο!