ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΑΝΙΔΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

 • ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
 • ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗΣ
 • ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ
 • ΑΛΛΑΓΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
 • ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΔΩΡΕΩΝ, ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ
 • ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΩΝ, ΑΠΟΔΟΧΩΝ, ΕΞΟΦΛΗΣΕΩΝ, ΔΙΑΘΗΚΩΝ, ΕΝΟΡΚΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ
 • ΔΙΑΘΗΚΕΣ, ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΑ
 • ΑΓΟΡΕΣ & ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
 • ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
 • ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ – ΥΠΟΘΗΚΕΣ – ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ κ.λ.π.
 • ΣΥΜΦΩΝΑ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ
 • ΧΡΟΝΟΜΕΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΑΕ ΚΑΙ ΕΠΕ)

ΥΠ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΣΑΝΙΔΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΣΑΝΙΔΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 40, ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

2106196270 2106196822 6972929074
error: Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι προστατευμένο!