ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΠΟΝΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΟ – ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

 • ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ, ΛΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
 • ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ
 • ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΜΕΤΟΧΩΝ
 • ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ (ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ, ΓΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ, ΔΩΡΕΕΣ, ΔΙΑΝΟΜΕΣ, ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ, ΚΑΘΕΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ)
 • ΔΙΑΘΗΚΕΣ, ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
 • ΕΞΑΛΕΙΨΗΣ ΥΠΟΘΗΚΗΣ, ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ, ΛΥΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ
 • ΣΥΜΦΩΝΑ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ, ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ
 • ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ,  ΕΝΟΡΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
 •  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΑΕ ΚΑΙ ΕΠΕ)
ΥΠ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΜΠΟΝΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΑΡΧΕΙΑ:
1o ΑΘΗΝΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΣΙΜΟΓΛΟΥ – ΜΟΥΤΖΟΥΡΕΑ
2ο ΑΣΠΑΣΙΑ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ – ΦΛΟΥΔΑ

ΜΠΟΝΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 48, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

2130090614 6906185805
error: Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι προστατευμένο!