ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΟ ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΓΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

"ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ"

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΟ – ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

  •  ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ – ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ – ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ
  • ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ –  ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ
  • ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ – ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ – ΔΙΑΘΗΚΕΣ
  • ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  • ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
  • ΓΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ  – ΔΩΡΕΕΣ
  • ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ
  • ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΜΕΤΟΧΩΝ

♦  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ  ΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΑΕ & ΕΠΕ)

 

ΥΠ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

"ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ" - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

2621029919
error: Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι προστατευμένο!