ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ ΡΟΔΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΟ ΡΟΔΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΡΟΔΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΡΟΔΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΑΡΙΣΤΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΔΟΥ - ΠΕΡΙΔΟΥ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΟ – ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

 • ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ, ΕΝΟΡΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
 • ΔΙΑΘΗΚΕΣ, ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
 • ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ
  (ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ, ΓΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ, ΔΩΡΕΕΣ, ΔΙΑΝΟΜΕΣ, ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ, ΚΑΘΕΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ)
 • ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ, ΛΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
 • ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ
 • ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ
 • ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 • ΕΞΑΛΕΙΨΗΣ ΥΠΟΘΗΚΗΣ, ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ, ΛΥΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ
 • ΣΥΜΦΩΝΑ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ, ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΑΕ ΚΑΙ ΕΠΕ)

ΥΠ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΑΡΙΣΤΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΔΟΥ - ΠΕΡΙΔΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΠΕΡΙΔΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • ΑΡΧΕΙΑ:
  ΑΡΙΣΤΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΔΟΥ – ΠΕΡΙΔΟΥ
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΖΕΔΑΚΗ
  ΓΕΩΡΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ
 • Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΣΥΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ & ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ
  ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΠΕΡΙΔΟΥ – ΚΑΖΟΥΛΛΗ
  ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 45, ΡΟΔΟΣ
  ΤΗΛ. 2241025455 ΦΑΞ. 2241074705

ΑΡΙΣΤΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΔΟΥ ΠΕΡΙΔΟΥ - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
EΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 45, ΡΟΔΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

2241025455
error: Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι προστατευμένο!