ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΤΣΑΚΟΦΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΕΥΒΟΙΑΣ <BR> ΤΣΑΚΟΦΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-53075
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΕΥΒΟΙΑΣ <BR> ΤΣΑΚΟΦΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-53074
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΕΥΒΟΙΑΣ <BR> ΤΣΑΚΟΦΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-53073

Τηλέφωνο :
2221052267
Fax:
2221052267
Διεύθυνση:
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΡΩΣΟΥ 25 , ΒΑΣΙΛΙΚΟ , ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ , ΕΛΛΑΔΑ , ΤΚ. 34002

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
"ΤΣΑΚΟΦΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ"ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ-ΤΣΑΚΟΦΙΤΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΟ-TABLET
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΡΩΣΟΥ 25, ΒΑΣΙΛΙΚΟ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ, ΤΚ. 34002
ΤΗΛ/ΦΑΞ. 2221052267
EMAIL. vtsakofiti@yahoo.gr


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:  ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ - ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΓΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ - ΔΩΡΕΕΣ - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΔΙΑΘΗΚΕΣ
ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ - ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ  - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ- ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ - ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  - ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ


♦ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ  ΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΑΕ & ΕΠΕ)


ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΤΣΑΚΟΦΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ


error: Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι προστατευμένο!