ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΟ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

"ΚΟΤΣΩΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ"

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΟ – ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

 • ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
 • ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΘΟΤΗΤΑΣ – ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
 • ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ (ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ, ΓΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ, ΔΩΡΕΕΣ, ΔΙΑΝΟΜΕΣ, ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ, ΚΑΘΕΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ)
 • ΔΙΑΘΗΚΕΣ, ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
 • ΕΞΑΛΕΙΨΗΣ ΥΠΟΘΗΚΗΣ, ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ, ΛΥΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ
 • ΣΥΜΦΩΝΑ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ, ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ
 • ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ,  ΕΝΟΡΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
 • ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 • ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ, ΛΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
 • ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ
 • ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΜΕΤΟΧΩΝ
ΥΠ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΚΟΤΣΩΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΚΟΤΣΩΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΞΗΡΟΚΑΜΠΙ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

2731036525
error: Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι προστατευμένο!