ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑ

ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΕΡΚΥΡΑ

"CANONAS"

ΚΑΝΟΝΑΣ ΕΠΕ"

Η Τεχνική εταιρεία “ΚΑΝΟΝΑΣ ΕΠΕ” δραστηριοποιείται στον κατασκευαστικό και μελετητικό τομέα κτιρίων στην περιοχή της Κέρκυρας. Η επιχείρηση λειτουργεί από τη δεκαετία του ‘70, υπό διαφορετικό εταιρικό σχήμα, με τη μορφή προσωπικών εταιρειών ή και ατομικών δράσεων. Κύριο αντικείμενο είναι:

  • H μελέτη και η κατασκευή μονοκατοικιών, πολυώροφων κτιρίων, διαμερισμάτων και επαγγελματικής στέγης,
  • Η αποκατάσταση των παλαιών διατηρητέων ή μη κτιρίων και αρχοντικών της Κέρκυρας.

Το γραφείο λειτουργεί με βασική σύνθεση τους πολιτικούς μηχανικούς Κωνσταντίνο Βλάσση, Νικόλαο Κοντοστάνο και Βασίλειο Καββαδία, ενώ στελεχώνεται ή συνεργάζεται και με αρχιτέκτονες, μηχανολόγους μηχανικούς, τεχνικούς υπαλλήλους και οικονομικούς επιστήμονες.
Στα 40 και πλέον χρόνια λειτουργίας του, το γραφείο έχει κατασκευάσει, μελετήσει ή επιβλέψει περισσότερα από 200 κτίρια, υψηλού, κατά κανόνα, κατασκευαστικού επιπέδου.

ΥΠ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΒΛΑΣΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός

"ΚΑΝΟΝΑΣ ΕΠΕ" - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΑΡΑΣΛΗ 16, ΚΕΡΚΥΡΑ

2661037945 6974649028
error: Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι προστατευμένο!