ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΒΑΛΛΑΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
¨ΜΑΡΜΑΡΟΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ» – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ»

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΒΑΛΛΑΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ <BR> ¨ΜΑΡΜΑΡΟΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ» – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ»-80460
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΒΑΛΛΑΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ <BR> ¨ΜΑΡΜΑΡΟΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ» – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ»-80459
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΒΑΛΛΑΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ <BR> ¨ΜΑΡΜΑΡΟΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ» – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ»-80458
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΒΑΛΛΑΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ <BR> ¨ΜΑΡΜΑΡΟΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ» – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ»-80457
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΒΑΛΛΑΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ <BR> ¨ΜΑΡΜΑΡΟΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ» – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ»-80456
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΒΑΛΛΑΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ <BR> ¨ΜΑΡΜΑΡΟΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ» – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ»-80455
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΒΑΛΛΑΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ <BR> ¨ΜΑΡΜΑΡΟΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ» – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ»-80454
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΒΑΛΛΑΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ <BR> ¨ΜΑΡΜΑΡΟΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ» – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ»-80453
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΒΑΛΛΑΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ <BR> ¨ΜΑΡΜΑΡΟΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ» – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ»-80452
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΒΑΛΛΑΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ <BR> ¨ΜΑΡΜΑΡΟΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ» – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ»-80451
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΒΑΛΛΑΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ <BR> ¨ΜΑΡΜΑΡΟΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ» – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ»-80450
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΒΑΛΛΑΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ <BR> ¨ΜΑΡΜΑΡΟΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ» – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ»-80449
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΒΑΛΛΑΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ <BR> ¨ΜΑΡΜΑΡΟΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ» – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ»-80448
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΒΑΛΛΑΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ <BR> ¨ΜΑΡΜΑΡΟΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ» – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ»-80447
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΒΑΛΛΑΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ <BR> ¨ΜΑΡΜΑΡΟΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ» – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ»-80446
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΒΑΛΛΑΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ <BR> ¨ΜΑΡΜΑΡΟΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ» – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ»-80445
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΒΑΛΛΑΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ <BR> ¨ΜΑΡΜΑΡΟΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ» – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ»-80444
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΒΑΛΛΑΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ <BR> ¨ΜΑΡΜΑΡΟΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ» – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ»-80443
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΒΑΛΛΑΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ <BR> ¨ΜΑΡΜΑΡΟΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ» – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ»-80442
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΒΑΛΛΑΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ <BR> ¨ΜΑΡΜΑΡΟΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ» – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ»-80441
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΒΑΛΛΑΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ <BR> ¨ΜΑΡΜΑΡΟΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ» – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ»-80440

Τηλέφωνο :
2394052723 6944260168
Fax:
23940 52728
Διεύθυνση:
, ΚΑΒΑΛΛΑΡΙ , ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ , ΕΛΛΑΔΑ , ΤΚ.57200

ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΒΑΛΛΑΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
"ΜΑΡΜΑΡΟΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ"

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΒΑΛΛΑΡΙ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΗΛ. 2394052723 ΦΑΞ. 23940 52728
Site: www.marmarokallitexniki.gr
E-mail: info@marmarokallitexniki.gr


ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΡΜΑΡΩΝ
ΜΑΡΜΑΡΟΓΛΥΦΕΙΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΡΜΑΡΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ
ΔΑΠΕΔΑ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ
ΚΑΓΚΕΛΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΜΑΡΜΑΡΙΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ
ΑΜΒΩΝΕΣ, ΔΕΣΠΟΤΙΚΟΙ ΘΡΟΝΟΙ
ΠΟΡΤΑΣΙΕΣ, ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΑ ΚΑΙ ΚΟΛΩΝΕΣ
ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙΑ, ΚΗΡΟΣΤΑΤΕΣ, ΜΑΡΜΑΡΙΝΕΣ ΒΡΥΣΕΣ, ΠΡΟΤΟΜΕΣ
ΜΑΡΜΑΡΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ  - ΤΖΑΚΙΑ
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ


TAGS: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
error: Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι προστατευμένο!