ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ ΑΙΔΗΨΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΕΚΣΚΑΦΕΣ - ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΛΟΥΤΡΑ ΑΙΔΗΨΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΛΟΥΤΡΑ ΑΙΔΗΨΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΡΙΨΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΠΑΖΩΝ ΛΟΥΤΡΑ ΑΙΔΗΨΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑ ΑΙΔΗΨΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΛΟΥΤΡΑ ΑΙΔΗΨΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ Ι. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ

  • ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ
  • ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ – ΜΠΑΖΩΜΑΤΑ
  • ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
  • ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΝ, ΕΚΒΡΑΧΙΣΜΟΙ
  • ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΣΕΙΣ – ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ
  • ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ (ΚΑΝΑΛΙΩΝ – ΟΔΩΝ)
  • ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
  • ΡΙΨΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΠΑΖΩΝ – ΧΩΜΑΤΩΝ
  • ΑΔΙΑΤΑΡΑΚΤΗ ΚΟΠΗ ΜΠΕΤΟΝ
ΥΠ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ Ι. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΛΟΥΤΡΑ ΑΙΔΗΨΟΥ, ΕΥΒΟΙΑ

2226031490 6947722924 6947722923 6947722922
error: Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι προστατευμένο!