ΠΡΟΪΟΝΤΑ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ – ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

  • ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
  • ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
  • ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
  • ΠΑΤΑΤΕΣ – ΚΑΡΟΤΑ
  • ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
  • ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ
  • ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
  • ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ
  • ΦΡΕΣΚΑ ΦΡΟΥΤΑ – ΛΑΧΑΝΙΚΑ
ΥΠ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

Τοποθεσία Επιχείρησης