ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΥΡΓΟΣ
ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ

  • ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ
  • ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ – ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ
  • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
  • ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΤΗΡΙΩΝ
  • ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ
  • ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
ΥΠ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ

Τοποθεσία Επιχείρησης