ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΥΔΗΛΟΣ ΙΚΑΡΙΑ
ΣΠΑΝΟΣ Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΣΠΑΝΟΥ Ι. ΚΥΡΙΑΚΗ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  • ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ
  • ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ – ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ
  • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
  • ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΤΗΡΙΩΝ
  • ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ
  • ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
ΥΠ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΣΠΑΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

Τοποθεσία Επιχείρησης