ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – LOGISTICS
ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
SPARK LOGISTICS IKE

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ –ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – LOGISTICS

  • ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
  • ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
  • ΣΥΝΔΙΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
    INTERMODAL – MULTIMODAL
  • ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΩΝ
  • ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
  • ΒΑΡΕΑ & ΥΠΕΡΜΕΓΕΘΗ ΦΟΡΤΙΑ
  • ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
  • ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΙ

Τοποθεσία Επιχείρησης