ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ – ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ
ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΩ &
  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
 • ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ
  ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
 • ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΞΕΝΟΣ
  ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΦΙΤΖΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
 • ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
 • ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
 • ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
 • ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
 • ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ
 • ΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
 • ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
 • ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Τοποθεσία Επιχείρησης