ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΙΑΤΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΚΙΑΤΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΚΙΑΤΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΙΑΤΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΚΙΑΤΟΥ ΙΚΕ

Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών με την επωνυμία, «ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΚΙΑΤΟΥ ιδρύθηκε το έτος 1929.  Αποτελεί μέλος της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ). Σκοπός της Ένωσης είναι να ενημερώνει και να κατευθύνει έγκυρα  τους αγρότες, στοχεύοντας στην μέγιστη ανάπτυξη και προώθηση  των τοπικών προϊόντων.
Σήμερα η Ε.Α.Σ. ΚΙΑΤΟΥ Α.Ε.Σ.  Α.Ε. διαθέτει 5000 παραγωγούς μέλη,  καθώς και  3 υποκαταστήματα σε περιοχές δίπλα στο Κιάτο Κορινθίας. Μια περιοχή  όπου φημίζεται για την καλλιέργεια ελιάς, σταφυλιού και κυρίως της διάσημης Κορινθιακής σταφίδας.  Στην προσπάθεια να αναπτύξει όλες της δυνατές δραστηριότητες η Ένωση, παρέχει στα μέλη της, κάθε συνδρομή και φροντίζει για τον εφοδιασμό τους με αγαθά απαραίτητα τόσο στην πρωτογενή όσο και στην δευτερογενή παραγωγή τους. Η δράση της δεν σταματά εκεί, καθώς η Ε.Α.Σ. Κιάτου δεν φροντίζει μόνο για τη διακίνηση , διαφήμιση και εμπορία των προϊόντων των μελών της αλλά και για τη συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση αυτών, στις νέες τεχνολογίες και μεθόδους παραγωγής και καλλιέργειας, μέσα από τα κέντρα επαγγελματικής και συνεταιρικής επιμόρφωσης που φροντίζει να ιδρύει και να λειτουργεί. Οργανώνει και παρέχει στα μέλη της κάθε είδους τεχνική βοήθεια για τη διευκόλυνση και βελτίωση της παραγωγής ή τη μείωση του κόστους της.
Η Ε.Α.Σ Κιάτου διαδίδει το θεσμό του συνεταιρισμού στο γεωργικό πληθυσμό της περιφέρειάς της, φροντίζει για την μελέτη και διερεύνηση συνεταιριστικών και γεωργικών θεμάτων, που ενδιαφέρουν την περιφέρειά της και διαφωτίζει τα μέλη της, τις αρμόδιες αρχές και Υπηρεσίες και γενικά εφαρμόζει όλα τα νόμιμα μέσα για την ανάπτυξη της συνεταιριστικής συνειδήσεως στους γεωργούς. Συνιστά Υπηρεσία λογιστικής εξυπηρέτησης των Συνεταιρισμών και φροντίζει για τις νομικές τους υποθέσεις, εφόσον ζητηθεί. Συμβουλεύει και παρέχει κάθε βοήθεια στους Συνεταιρισμούς κατά τη σύστασή τους και σε όλες τις λεπτομέρειες της διαχείρισης και των εργασιών τους. Εκδίδει σχέδια Κανονισμών εργασιών και άλλα έντυπα που περιέχουν οδηγίες προς τους συνεταίρους. Συμπράττει σε κοινές επιχειρήσεις, με καταναλωτικούς ή άλλους συνεταιρισμούς, με νομικά πρόσωπα του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, με κοινωφελείς Οργανισμούς, καθώς και με επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), με Συνεταιριστικές Οργανώσεις άλλων χωρών και με φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο πλαίσιο της διακρατικής και διεπαγγελματικής συνεργασίας. Αναγνωρίζεται ως Ομάδα Παραγωγών, σύμφωνα με την κείμενη και κοινοτική νομοθεσία. Η Ε.Α.Σ Κιάτου με τη συνεχή δράση της όλα αυτά τα χρόνια στοχεύει πάνω από όλα , να αναδείξει  τον τόπο που εδρεύει και τις δυνατότητές του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΥΠ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

ΕΝΩΣΗ ΚΙΑΤΟΥ ΙΚΕ - ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΣΗ ΣΦΑΓΕΙΑ , ΚΟΡΙΝΘΙΑ

2742022878 2742022234 6907505010
error: Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι προστατευμένο!