ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ,

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΙΔΗΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΚΡΑΠ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Κ. ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ ΑΒΕΕ

Η εταιρία Κ.ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ ΑΒΕΕ. αποτελεί μια από τις πιο μεγάλες, σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης και εμπορίας μετάλλων με ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
Εδρεύει στην Αμφιτρίτη Αλεξανδρούπολης και πληροί όλους τους όρους για την εξασφάλιση της συμμετοχής της στη διαδικασία απόσυρσης οχημάτων.
Οι κύριες δραστηριότητες της εταιρείας είναι:

  • Ανακύκλωση και εμπορία Σκραπ μετάλλων
  • Οχήματα τέλους κύκλου ζωής
  • Εμπορία έτοιμων προϊόντων
  • Ανταλλακτικά από διάλυση ΟΤΚΖ
  • Οικοδομικά Υλικά

Η σημασία της ανακύκλωσης είναι τεράστια καθώς με τον τρόπο αυτό:

  • Μειώνονται τα απορρίμματα, εξοικονομείται ενέργεια και φυσικοί πόροι,
  • Μειώνεται η ρύπανση της ατμόσφαιρας και του εδάφους
  • Οφέλη που επιδρούν στο βιοτικό, όσο και στον ψυχολογικό τομέα της ανθρώπινης καθημερινότητας.

Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη με ISO 9001 και ISO 14001 για την ανακύκλωση παλαιών οχημάτων και στερεών αποβλήτων.

Εμείς στην Κ.ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ ΑΒΕΕ. ξέρουμε από ανακύκλωση!!!

ΥΠ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ Κ.

"ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ ΑΒΕΕ ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ" - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ - ΣΙΔΗΡΟΥ
ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

2551023792 2551032169 6944657446
error: Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι προστατευμένο!